Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

10 trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi toán 10

Cuốn 10 TRỌNG ĐIỂM BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 10 này có 21 chuyên đề với nội dung là Tóm tắt kiến thức trọng tâm của Toán phổ thông và Toán chuyên, phần các bài Toán chọn lọc có khoảng 900 bài với nhiều dạng loại và mức độ từ cơ bản đến phức tạp, bài tập tự luyện  khoảng 250 bài, có hướng dẫn hay đáp số.
Cuốn sách có 3 chuyên đề nâng cao: ĐA THỨC, PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN và TOÁN  SUY LUẬN.

DOWNLOAD:
Link 1: Click Here
Link 2: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...