Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Một số chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8

Cuốn ebook “Một số chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8” của gia sư tài đức việt sẽ giúp các em nắm vựng kiến thức và rèn luyện theo từng chuyên đề nâng cao.
Tài liệu tập trung vào các chuyên đề trọng tâm sau:
Chuyên đề 1: Phân tích đa thức thành nhân tửChuyên đề 2: Hoán Vị, Tổ HợpChuyên đề 3: Lũy thừa bậc n của một nhị thức,Chuyên đề 4: Chia hết trên số tự nhiên, số nguyênChuyên đề 5: Số chính phươngChuyên đề 6: Các bài toán về định lý Ta-létChuyên đề 7: Các bài toán về định lý Ta-lét và tính chất đường phân giác,Chuyên đề 8: Chữ số tận cùngChuyên đề 9: Đồng dưChuyên đề 10: Tính chất chia hết đối với đa thứcChuyên đề 11: Các bài toán về biểu thức số hữu tỉ,Chuyên đề 12: Các chuyên đề biểu thức số hữu tỉ (Tiếp),Chuyên đề 13: Các bài toán về tam giác đồng dạng,Chuyên đề 14: Phương trình bậc caoChuyên đề 15: Sử dụng công thức diện tích thiết lập quan hệ độ dài của đoạn thẳng,Chuyên đề 16: Bất đẳng thứcChuyên đề 17: Vẽ đường thẳng song song để tạo thành các cặp đoạn thẳng tỉ lệ,Chuyên đề 18: Bổ đề hình thang và chùm đường thẳngChuyên đề 19: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một biểu thức.
DOWNLOAD:
Phần 1: Link 1Link 2
Phần 2: Link 1Link 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...
Loading...