Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Tài liệu chuyên toán đại số 10

Bộ sách do G.S Đoàn Quỳnh chủ biên, với sự tham gia biên soạn của các thày dạy ở các trường chuyên, lớp chuyên, các lớp bồi dưỡng thi toán quốc tế… Vì thế mà tài liệu rất sát với thực tiễn giảng dạy hệ chuyên của nước ta. Cuốn sách bài tập này gắn kết mật thiết với cuốn sách lý thuyết. Ngoài tất cả các bài tập có trong sách lý thuyết, cuốn sách bài tập còn có nhiều bài tập bổ sung. Hệ thống bài tập rất đa dạng, phong phú và được các tác giả lựa chọn cẩn thận, có nhiều mức độ từ dễ đến khó, có nhiều bài thi học sinh giỏi cấp khu vực, quốc gia và quốc tế. Tất cả các bài tập đều có lời giải chi tiết hoặc hướng dẫn.
 

DOWNLOAD:
Link 1: Click Here
Link 2: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...