Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Collected problems – About inequality – VÕ QUỐC BÁ CẨN

Dưới đây là tuyển tập bất đẳng thức và lời giải của thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng các cộng sự. Hy vọng tài liệu sẽ làm thỏa mãn những người yêu bất đẳng thức.

DOWNLOAD:
Link 1: Click Here
Link 2: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...