Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Các Dạng Toán Điển Hình 9 Tập 1 – Lê Đức

“Các Dạng Toán Điển Hình 9 Tập 1” của tác giả Lê Đức sẽ giúp các em nắm rõ lý thuyết, phương pháp, cách giải các dạng toán điển hình, từ đó giúp các em kiện toàn, hoàn thiện kiến thức của mình. Giúp các em cách tư duy, giải quyết vấn đề, tìm tòi cách thức để giải toán. Mỗi phần đều bài tập và lời giải đáp chi tiết giúp các em tự luyện tập và tra cứu nhằm tìm hiểu bản chất của vấn đề.
Nội dung sách được chia làm 2 phần:
Phần Đại số
Chương I. Căn bậc hai – Căn bậc baChương II. Hàm số bậc nhấtPhần Hình Học
Chương I. Hệ thức lượng trong tam giác vuôngChương II. Đường trònMỗi phần đều có cấu trúc như sau:
Tóm tắt lý thuyếtPhương pháp giải toán (hoặc các ví dụ mẫu)Bài tập luyện tậpHướng dẫn – đáp số
DOWNLOAD:
Link 1: Click Here
Link 2: Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading...