Ebook Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Browsing:

Category: Bất đẳng thức

Các bài toán về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất – Nguyễn Thái Hòe

Các bài toán về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất – Nguyễn Thái Hòe Sách gồm bốn phần. Phần một. Giải các bài toán GTLN, GTNN bằng phương pháp cao cấp (dùng đạo hàm): Phương pháp dùng Read more…


Những viên kim cương trong Bất đẳng thức Toán học – Trần Phương

Những Viên Kim Cương Trong Bất Đẳng Thức Toán Học, Cuốn sách ra đời trên cơ sở sự cộng tác của nhiều người yêu bất đẳng thức ở Việt Nam và trên thế giới, tác giả Trần Phương và cộng Read more…


Các bài giảng về BĐT Bunhiacopxki (Nguyễn Vũ Lương)

Các bài giảng về BĐT BunhiaCopxki (Nguyễn Vũ Lương chủ biên) Download Toán khó: Link 1: http://megaurl.in/tkcbgbdtbunhi Link 2: https://toankho.com/files/tkcbgbdtbunhi Link 3: http://adf.toankho.com/9


Các bài giảng về BĐT Cô Si (Nguyễn Vũ Lương)

Các bài giảng về BĐT Cô Si (Nguyễn Vũ Lương chủ biên) Download Toán khó: Link 1: http://123link.pw/rNX6Qo


Một số chuyên đề về Bất đẳng thức

Sách gồm nhiều phương pháp chứng minh bất đẳng thức hay, chẳng hạn ABC, GLA, SOS, pqr, Mixing variables,… Soạn thảo bởi DongPhD. Download Toán khó: https://toankho.com/files/cdbdt