Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Browsing:

Category: Cryptography

Lý thuyết Mật Mã và An toàn Thông tin

  Phan Đình Diệu (1936 – 13 tháng 5 năm 2018) là giáo sư, nhà toán học, nhà khoa học máy tính của Việt Nam. Ông là một trong những người được ghi nhận là có công đầu trong kế Read more…