Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Browsing:

Category: Diễn đàn Toán học

[Kỷ yếu] Trại Hè Toán Học 2009

Trại hè toán học 2009 là một hoạt động đặc biệt. Một mặt, nó tiếp nối chuỗi các hoạt động của Diễn đàn Toán học (Trại hè toán học 2006 (Hà Nội), Dã ngoại 2007 (Côn Sơn-Kiếp Bạc), Hội thảo Read more…