Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Browsing:

Category: Trại Hè Hùng Vương

[Kỷ yếu] Trại Hè Hùng Vương 2014

Download Kỷ yếu 10 năm Trại hè Hùng Vương và Kỷ yếu 2014 môn Toán: http://lk.libvui.com/0KtN http://megaurl.in/d5ARdW


Trại Hè Hùng Vương – Index

Trại Hè Hùng Vương được bắt đầu từ năm 2005, là sáng kiến của các trường THPT chuyên nhằm tạo ra một trại hè đặc thù, sân chơi văn hóa và khoa học cho đội ngũ các thầy, các cô Read more…


[Kỷ yếu] Trại Hè Hùng Vương 2012

Download Kỷ yếu Trại hè Hùng Vương 2012 môn Toán: https://drive.google.com/open?id=1A7Ocehw-jmepegokGPbGhbdwrKBb-xmU


[Kỷ yếu] Trại Hè Hùng Vương 2011

Download Kỷ yếu Trại hè Hùng Vương 2010 môn Toán: https://drive.google.com/open?id=1XXgBWkBbIFwhrNAdW-JRrbVeT3pZjBT6  


[Kỷ yếu] Trại Hè Hùng Vương 2010

Download Kỷ yếu Trại hè Hùng Vương 2010 môn Toán: https://drive.google.com/open?id=1CED-MUw5ZCknCJoggEw0Lhe13WWxlHMt


[Kỷ yếu] Trại Hè Hùng Vương 2009

Download Kỷ yếu Trại hè Hùng Vương 2009 môn Toán: https://drive.google.com/open?id=164oxGADZI1dg6L1dsM2uZppQRihy7qST


[Kỷ yếu] Trại hè Hùng Vương 2008

Trại Hè Hùng Vương được bắt đầu từ năm 2005, là sáng kiến của các trường THPT chuyên nhằm tạo ra một trại hè đặc thù, sân chơi văn hóa và khoa học cho đội ngũ các thầy, các cô Read more…