Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Browsing:

Tag: Tạp chí

Tạp chí Toán tuổi thơ số 48

Tạp chí Toán tuổi thơ 2 (THCS) số 48 – bản đẹp. Download Toankho: http://megaurl.in/tcttt2no048 , http://lk.libvui.com/tcttt2no048


Tạp chí THTT số 475 (01.2017)

Tạp chí THTT số 475 – Bản đẹp. Download toankho: https://toankho.com/files/thttno475 http://megaurl.in/thttno475  


Tạp chí Toán tuổi thơ – số 47

Giới thiệu Thử nghiệm một số của Tạp chí Toán tuổi thơ 2 (Dành cho Trung học Cơ sở) Download Toankho: http://lk.libvui.com/tcttt2no047 http://megaurl.in/tcttt2no047


Tạp chí Pi Số 1

Đôi điều về Tạp chí Pi Đã từ lâu nhiều người trong cộng đồng toán học Việt Nam, trong đó có tôi, mong ước có một tờ báo phổ biến toán học, như tờ Kvant của Liên Xô cũ, tờ Read more…