Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Browsing:

Tag: THCS

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ HÌNH HỌC – TRẦN VĂN TẤN

Cuốn sách “Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Trung Học Cơ Sở Hình Học” là cuốn sách nằm trong bộ sách “Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Trung Học Cơ Sở” gồm 3 cuốn: Số học, Đại số, Hình học. Read more…


9 Chuyên đề Hình Học Trung học cơ sở – Vũ Hữu Bình

Cuốn sách “9 Chuyên đề Hình Học Trung học cơ sở” của tác giả Vũ Hữu Bình biên soạn nằm trong bộ ba cuốn sách hay về các chuyên đề của chương trình toán 9 (Số học, Đại số và hình học). Read more…


9 Chuyên đề Đại Số Trung học cơ sở – Vũ Hữu Bình

Cuốn sách “9 Chuyên đề Đại Số Trung học cơ sở” của tác giả Vũ Hữu Bình biên soạn nằm trong bộ ba cuốn sách hay về các chuyên đề của chương trình toán 9 (Số học, Đại số và hình học). Read more…


Chuyên đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán THCS – Số Học

Cuốn ebook “Chuyên đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán THCS – Số Học” của tác giả Nguyễn Vũ Thanh biên soạn để các em học sinh Trung học cơ sở tự học luyện tập nâng cao kỹ năng giải Read more…


Các chuyên đề bồi dưỡng hsg môn toán THCS

Cuốn ebook “Các chuyên đề bồi dưỡng hsg môn toán THCS” giúp các em học sinh Trung học cơ sở tự học luyện tập nâng cao kỹ năng giải toán, cũng như thuần thục giải các dạng toán theo các Read more…


Các bài toán giá trị lớn nhất nhỏ nhất trong hình học phẳng – THCS

Cuốn ebook “Các bài toán giá trị lớn nhất nhỏ nhất trong hình học phẳng – ở Trung học cơ sở” do tác giả Vũ Hữu Bình làm chủ biên, biên soạn giúp các em học sinh cấp THCS có Read more…


Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Năng Khiếu Tập 1: Số Học và Đại Số – Đỗ Đức Thái

Bộ sách Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu gồm có 2 tập. Tập 1 về số học và đại số, tập 2 về hình học đã được chọn lọc và biên soạn cho học sinh có năng khiếu và Read more…


Toán Bồi Dưỡng Học Sinh Năng Khiếu Tập 2: Hình Học – Đỗ Đức Thái

Bộ sách Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu gồm có 2 tập. Tập 1 về số học và đại số, tập 2 về hình học đã được chọn lọc và biên soạn cho học sinh có năng khiếu và Read more…


Cách Tìm Lời Giải Các Bài Toán THCS Tập 2 – Đại Số

Cuốn sách “Cách Tìm Lời Giải Các Bài Toán THCS Tập 2 Đại Số” là quyển thứ 2 trong bộ ba quyển về phương pháp học giải toán (số học, đại số, hình học), nhằm mục đích hình thành cho Read more…


9 chuyên đề Số học THCS – Vũ Hữu Bình

Cuốn sách “9 Chuyên đề Số Học Trung học cơ sở” của tác giả Vũ Hữu Bình biên soạn nằm trong bộ ba cuốn sách hay về các chuyên đề của chương trình toán 9 (Số học, Đại số và hình học). Read more…