Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Browsing:

Tag: Toán học

Danh nhân Toán học – Lê Hải Châu

Cuốn “Danh nhân toán học” của tác giả Lê Hải Châu giới thiệu những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà toán học nổi tiếng trên thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của các nhà Read more…


Toán học trong Khoa học và xung quanh chúng ta – Hans Freudenthal

Toán học trong khoa học và xung quanh chúng ta – tác giả Hans Feudenthal – Nguyễn Văn Tĩnh dịch. Nguồn: Ồ Toán học. Download: http://lk.libvui.com/tkthtkhvxqct


Giai thoại Toán học – Nguyễn Hạnh, Nguyễn Duy Linh

Cuốn “Giai thoại Toán học” của Nguyễn Hạnh, Nguyễn Duy Linh gồm hai phần: Phần 1: Sự kiện và nhân vật toán học, Phần 2: Những cái bẫy toán học và vài cách tính toán của người xưa. Nguồn: Ồ Read more…


Lịch sử Toán học – Nguyễn Cang

Từ toán học có nghĩa là “khoa học, tri thức hoặc học tập”. Ngày nay, thuật ngữ “toán học” chỉ một bộ phận cụ thể của tri thức – ngành nghiên cứu suy luận về lượng, cấu trúc, và sự Read more…


Thợ cơ khí toán học – Mark LEVI

Quyển sách này sẽ lôi cuốn bất cứ ai muốn tìm hiểu về hình học hay cơ học hoặc những ai không tìm thấy hứng thú với toán học bởi vì họ cho rằng nó quá khô khan hay nhàm Read more…


Phần mềm Từ điển Toán học Anh-Việt

Khi đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Toán các bạn sẽ cần tra cứu các thuật ngữ Toán học. Hiện nay trên mạng bạn dễ dàng tìm được bản PDF của cuốn sách sau (bạn có thể bấm vào Read more…