Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Browsing:

Tag: Trần Nam Dũng

Biến phức định lý và áp dụng – Nguyễn Văn Mậu

Biến phức Định lý và áp dụng do GS Nguyễn Văn Mậu chủ biên trình bày về: số phức và biến phức, lịch sử và các dạng biểu diễn, tính toán trên số phức và biến phức, một số ứng Read more…


Tài liệu giáo khoa chuyên toán Đại số 10

Tài liệu giáo khoa chuyên toán Đại số 10 Đoàn Quỳnh (Chủ biên), Doãn Minh Cường, Trần Nam Dũng, Đặng Hùng Thắng. Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành chính thức chương trình chuyên Toán lớp 10 và Read more…


Tài liệu chuyên toán Hình học 10

Tài liệu chuyên toán Hình học 10 Đoàn Quỳnh (Chủ biên), Văn Như Cương, Trần Nam Dũng, Nguyễn Minh Hà, Đỗ Thanh Sơn, Lê Bá Khánh Trình. Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành chính thức chương trình Read more…


Các chuyên đề bồi dưỡng Học sinh giỏi toán – Trần Nam Dũng (chủ biên)

Tài liệu này được biên soạn dành cho chương trình “Gặp gỡ Toán học lần thứ III” được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 8/8 đến ngày 14/8 năm 2011 dành cho các học sinh, sinh Read more…


Chuyên đề toán học số 9 – PTNK ĐHQG TP.Hồ Chí Minh

Chuyên đề Toán học số 9 của trường Phổ thông Năng khiếu mà các bạn đang cầm trên tay là một ấn phẩm có nhiều điều đặc biệt. Thứ nhất, nó được thai nghén trong một khoảng thời gian dài Read more…


Chuyên đề toán học số 8 – PTNK ĐHQG TP.Hồ Chí Minh

Chuyên đề Toán học số 8 của trường Phổ thông Năng khiếu ĐHQG TP. Hồ Chí Minh Download Toán khó: Link 1: http://lk.libvui.com/woQqZ4