Book Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Browsing:

Tag: Trần Trung Chính

Chuyên Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Phần Đại Số -Trần Trung Chính

Tham khảo chuyên đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán phần đại số – Trần Trung Chính dành cho các bạn học sinh lớp 9 và quý thầy cô, để giúp cho các bạn học sinh có thể chuẩn bị ôn tập tốt Read more…


Chuyên đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán phần Hình Học – Trần Trung Chính

Trong các cuốn sách luyện thi vào lớp 10 không thể không nói đến bộ ba cuốn “Đại số, Phân Số và Hình học”của tác giả Trần Trung Chính. Ở đây chúng tôi chia sẻ cả ba cuốn sách này. Read more…


Chuyên đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán phần số học – Trần Trung Chính

Cuốn sách Chuyên đề luyện thi vào lớp 10 môn toán phần số học của tác giả Trần Trung Chính nằm trong ba cuốn cũng về chủ đề này với các phần như (Đại số, Số học, và hình học). Read more…


Chuyên đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Hình học (Trần Trung Chính)

Chuyên đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Hình học. Biên soạn: Trần Trung Chính. Download Toán khó: http://lk.libvui.com/tkcdhhthi10ttc http://megaurl.in/tkcdhhthi10ttc http://adf.toankho.com/F


Chuyên đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Số học (Trần Trung Chính)

Chuyên đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán – Số học. Biên soạn: Trần Trung Chính. Download Toán khó: http://megaurl.in/tkcdshthi10ttc http://lk.libvui.com/tkcdshthi10ttc http://adf.toankho.com/E