Ebook Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Browsing:

Tag: Vũ Hữu Bình

Nâng cao và phát triển toán 9 Tập 2 – Vũ Hữu Bình

Cuốn sách nâng cao và phát triển Toán 9 tập hai thuộc bộ sách Nâng cao và phát triển Toán bậc Trung học cơ sở của tác giả Vũ Hữu Bình nhằm giúp bạn đọc là các em học sinh Read more…


Nâng cao và phát triển toán 9 Tập 1 – Vũ Hữu Bình

Cuốn sách nâng cao và phát triển Toán 9 tập một thuộc bộ sách Nâng cao và phát triển Toán bậc Trung học cơ sở của tác giả Vũ Hữu Bình nhằm giúp bạn đọc là các em học sinh Read more…


Các bài toán về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong hình học phẳng ở trung học cơ sở

Các bài toán về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong hình học phẳng ở trung học cơ sở – Vũ Hữu Bình. Linh 1: http://123link.pw/Y7LG  


Tài liệu chuyên toán THCS Lớp 9 – Tập 2 Hình học

Bộ sách Tài liệu chuyên Toán Trung học cơ sở gồm 8 cuốn, từ lớp 6 đến lớp 9. mỗi lớp 2 tặp (tập một: Đại số. tập hai: Hình học), được biên soạn nhằm : – Cung cấp cho Read more…


Tài liệu chuyên toán THCS Lớp 9 – Tập 1 Đại Số

Bộ sách Tài liệu chuyên Toán Trung học cơ sở gồm 8 cuốn, từ lớp 6 đến lớp 9. mỗi lớp 2 tặp (tập một: Đại số. tập hai: Hình học), được biên soạn nhằm : – Cung cấp cho Read more…