Ebook Toankho

Sách hay - Sách đẹp

Browsing:

Category: Toán Sơ cấp

Higher Mathematics (Maths in Actions)

Higher Mathematics (Maths in Actions) Download ToanKho: http://123link.pw/V3pQhb


Tìm tòi lời giải các phương trình vô định

TÌM TÒI LỜI GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH VÔ ĐỊNH, Bùi Quang Trường, NXBGD 1995. — Phương trình vô định là một chủ đề toán học xa xưa và từ lâu rất quen thuộc đối với các bạn trẻ yêu toán. Read more…


100 bài tập sử dụng phép biến hình

Các phép biến hình đơn giản được dưa vào chương trình toán các lớp cải cách giáo dục cấp 2 như một công cụ để giải các bài toán hình học một cách hợp lý và gọn. Song các bài Read more…


Một số bài toán hình học phẳng

Một số bài toán hình học phẳng Bồi dưỡng học sinh chuyên toán THPT Ôn thi Olympic toán trong nước và quốc tế Ôn thi đại học và cao đẳng Download: https://toankho.com/files/msbthhp


Trường Đông Toán học Miền Nam 2017 – Những bài toán hay và khó

Nét đăc trưng của các chương trình Gặp gỡ Toán học và Trường đông Toán học miền Nam chính là đội Huấn luyện viên. Là các sinh viên trưởng thành từ phong trào Toán Olympic, chúng tôi quay lại giúp Read more…


Các bài toán về diện tích đa giác

Các bài toán về diện tích đa giác – Nguyễn Đễ, Nguyễn Việt Hải, Hoàng Đức Chính. Nguồn: Ồ toán học Download Toán khó: https://toankho.com/files/dtdagiac


Phương pháp Quy nạp toán học – Xôminxki

Phương pháp qui nạp toán học mà cuốn sách này đã đề cập đến, ngày nay được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành toán học, từ giáo trình giảng dạy trong các trường học cho đến những phần toán Read more…


Challenging Mathematical Problems with Elementary Solutions Vol 1

Designed for advanced high school students, undergraduates, graduate students, mathematics teachers, and any lover of mathematical challenges, this two-volume set offers a broad spectrum of challenging problems — ranging from relatively simple to extremely difficult. Indeed, some rank among the Read more…


Challenging Mathematical Problems with Elementary Solutions Vol 2

Designed for advanced high school students, undergraduates, graduate students, mathematics teachers, and any lover of mathematical challenges, this two-volume set offers a broad spectrum of challenging problems — ranging from relatively simple to extremely difficult. Indeed, some rank among the Read more…


Hình học của tam giác

Trong môn hình học ở trường phổ thông, hình tam giác có vai trò đặc biệt. Việc chứng minh rất nhiều định lí và giỏi rất nhiều bài toán hình học đòi hỏi vận dụng những kiến thức về hình Read more…